Image Image Image Image Image Image Image Image Image
  • 78 СОУ – Банкя
  • 19 ОДЗ Деница – Младост 2
  • ХТМУ – Блок А
  • ТУ бл1

„Техно-енерджи” ООД извършва строително-монтажни, ремонтни и довършителни работи, изграждане на ВиК, хидротехнически съоръжения, OB и електроинсталации до 1000 V; Монтаж на топло- и хидроизолационни материали; Заготовка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма. Строително-ремонтни дейности на обекти от техническата, благоустройствената и енергийната инфраструктура, включително строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици, и прилежащата им инфраструктура, рекултивация и озеленяване. Консервация и реставрация на недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение.

Още…

Новини

Система по социална отговорност

23.04.2014 [gview file="http://technoenergy.bg/wp-content/uploads/2014/04/Писмо-ССО-до-заинтересованите-страни.pdf"]

Нов обект

16.01.2014 Ribaritza_fasada_resize Tехно Енерджи ООД е изпълнител по обществена поръчка с предмет : “Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи във военно-почивен комплекс “Рибарица” – с. Рибарица”.Възложител на поръчката е ИА ”Военни клубове и военно–почивно дело”, гр. София.  

Техно Енерджи ООД с нов уеб сайт!

18.11.2013 new technoenergy site Приветстваме ви с добре дошли в новата ни уеб страница.