Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Дейности

  • Строително – монтажни и довършителни работи
  • изграждане на ВиК
  • хидротехнически съоръжения
  • ОВ и ел. инсталации до 1000 V
  • Монтаж на топло и хидроизолационни материали
  • Производство и монтаж на ПВЦ и Алуминиева дограма
  • Строително- ремонтни дейности на обекти от техническата , благоустройствената и енергийната инфраструктура, включително строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата им инфраструктура, рекултивация и  озеляняване.
  • Консервация и реставрация на недвижими културни ценности от местно, национално и световно значени