Image Image Image Image Image Image Image Image Image

януари 2014 - Техно Енерджи ООД | Techno Energy OOD

16 яну

Нов обект

16.01.2014 | By |

Ribaritza_fasada_resize

Tехно Енерджи ООД е изпълнител по обществена поръчка с предмет : “Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи във военно-почивен комплекс “Рибарица” – с. Рибарица”.Възложител на поръчката е ИА ”Военни клубове и военно–почивно дело”, гр. София.