Image Image Image Image Image Image Image Image Image

„Бул-Лайтинг“ ЕООД гр.София, ул.Георги Райчев №7

Обект:
„Бул-Лайтинг“ ЕООД гр.София, ул.Георги Райчев №7
Кратко описание:

СМР по „ПРОЕКТ ЗА СКЛАДОВЕ, ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ И ОФИСИ“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 44063.6201.33 по КККР ,ЗЕМЛИЩЕ НА с. ГОРНИ ЛОЗЕН, РАЙОН ПАНЧАРЕВО“
Окачена фасада, Обшивка от алуминиеви композитни панели, Външна алуминиева дограма с прекъснат термомост, Вътрешна алуминиева дограма “студен” профил , Слънцезащитни ламели , Борд по пергули, Парапети по тераси и стълбища

Срок:

20.03.2015г. – 27.08.2015г.