Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ТУ – Бл. 9

Обект:

ТУ- БЛ. 9

Кратко описание:

“Подобряване на образователната инфраструктура в ТУ-София чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Блок 1, Блок 8, Блок 9 и Блок 10”

Срок:

18.01.2012г. –