Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ХТМУ- БЛОК А

Обект:

ХТМУ- БЛОК А

Кратко описание:

Изпълнените видове дейности са съгласно съгласно Наредба № 7/2004г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и Наредба №4/2009г. за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания, и включват:
- Демонтаж на стара дървена, изработка, доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма. Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази, Доставка и монтаж на вътрешен РVС плот, изкърпване страници около дограма
- Топлоизолация по фасади
- Топлоизолация скатен покрив
- Топлоизолация плоски покриви
- Подмяна на абонатни станции
- Автоматичен платформен стълбищен подемник за хора с увреждания, 2бр.

Срок:

27.03.2012 г. – 31.08.2012г.