Image Image Image Image Image Image Image Image Image

78 СОУ – Банкя

Обект:

78 СОУ – Банкя

Кратко описание:

“Изпълнение на строително-монтажни работи на 78 СОУ “Христо Смирненски”, район Банкя на Столична община
Топло и ходроизолационни дейности плосък покрив; топло и хидроизолационни дейности скатен покрив; Топлоизолационна система по фасади; Дограма- демонтаж и монтаж 5- камерна PVC дограма и алуминиева дограма; Отоплителна инсталация- цялостна подмяна.

Срок:

29.04.2013г.- 25.07.2013г.